Υποβολή εργασιών

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας καλεί τους ερασιτέχνες αστρονόμους  και όλους τους φίλους της αστρονομίας να παρουσιάσουν με προφορική εισήγηση, ατομικά ή ομαδικά, τη δουλειά τους και τις δραστηριότητές τους. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τους παρακάτω ενδεικτικά προτεινόμενους άξονες, αλλά εκτείνεται σε όλο το εύρος της ενασχόλησης του σύγχρονου ερασιτέχνη αστρονόμου.

Παρατηρησιακή Αστρονομία

Αστρονομία και Εκπαίδευση

Δραστηριότητες Συλλόγων

Αστροφωτογραφία

Προστασία ουρανών και φωτορύπανση

Εκλαΐκευση και διάδοση της Αστρονομίας

Αστρονομικά όργανα, εξοπλισμός και κατασκευές

Η περίοδος υποβολής εργασιών παρήλθε

Για την υποβολή της εργασίας σας ως προφορικής εισήγησης, χρειάζεται αρχικά να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα και να αποστείλετε μια περίληψη περίπου 200 λέξεων. Περιλήψεις εισηγήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10/7/2022. Οι περιλήψεις θα εξεταστούν ως προς τη συνάφεια με τη θεματολογία του συνεδρίου καθώς και για την εγκυρότητά τους από την επιστημονική επιτροπή. Από τις εισηγήσεις που θα γίνουν επί της αρχής δεκτές θα ζητηθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης σε στιγμή που θα ανακοινωθεί.

Προσωπικά στοιχεία υπεύθυνου υποβολής εργασίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω αίτησης.

Στοιχεία εργασίας

Click or drag a file to this area to upload.
Σύρετε ή επιλέξτε το αρχείο από το δίσκο