ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο χρειάζεται να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια να εξοφλήσετε το ποσό εγγραφής στο συνέδριο που είναι 40 ευρώ. Ειδικά για νέους σε ηλικία συνέδρους (έως και 26 ετών κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου) προβλέπεται μειωμένο αντίτιμο συμμετοχής στα 30 ευρώ.

Μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό της εγγραφής σας ηλεκτρονικά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορούν να γίνουν καταθέσεις εγγραφών είναι ο υπ’ αριθμόν GR73 0171 1300 0061 3013 6252 812 στην Τράπεζα Πειραιώς. Ως δικαιούχος εμφανίζεται η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας “Ωρίων”. Παρακαλούμε δηλώστε το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία της κατάθεσης. Η εγγραφή ενός συνέδρου δεν θεωρείται οριστική έως την εξόφληση του ποσού συμμετοχής.

Προσωπικά στοιχεία

Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων μου από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» αποκλειστικά και μόνο για την διοργάνωση του συνεδρίου και την επικοινωνία της εταιρείας με τους συνέδρους σύμφωνα με τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων.