Πληρωμή συμμετοχής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Πληρωμή συμμετοχής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

40,00