Πληρωμή συμμετοχής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (μειωμένη)

Πληρωμή συμμετοχής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας – Μειωμένη τιμή για άτομα έως 26 ετών.

30,00