Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε ο σκελετός προγράμματος

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των συνέδρων, ανακοινώνουμε τον σκελετό του προγράμματος του συνεδρίου και εντός τον επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί το λεπτομερές...

Λήξη περιόδου υποβολής περιλήψεων

Έληξε η περίοδος υποβολής περιλήψεων προς κρίση. Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι εισηγητές θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους.

Κάλεσμα για workshop

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας καλεί τους ερασιτέχνες αστρονόμους να υποβάλλουν πρόταση για διεξαγωγή πρακτικού εργαστηρίου – «workshop». Η θεματολογία των εργαστηρίων μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της ενασχόλησης του σύγχρονου ερασιτέχνη...