Οργανωτική επιτροπή

Την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου έχει η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη του Ωρίωνα:


 

 • Αλέξανδρος Βερεκέτης
 • Διονύσης Γάκης
 • Αργύρης Δρίβας
 • Βάιος Καραστάθης
 • Νάντια Μπαλή
 • Γιώργος Παναγιώτου
 • Ανδρέας Παπαλάμπρου
 • Νίκος Τσούλος

Επιστημονική επιτροπή

Τον έλεγχο επιστημονικής εγκυρότητας των εισηγήσεων έχει η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους εξής:


 

 • Βασίλης Χαρμανδάρης
  Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Σπύρος Πατσουράκος
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Κωνσταντίνος – Νεκτάριος Γουργουλιάτος
  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών