Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

14:00 – 15:00 Προσέλευση, εγγραφές
15:00 – 15:30 Χαιρετισμοί
15:30 – 16:15 1η συνεδρία – διάχυση αστρονομίας
16:45 – 17:45 2η συνεδρία – ερασιτεχνικοί σύλλογοι
18:15 – 20:00 Κεντρικές ομιλίες Παρασκευής
20:30 Δεξίωση – Δείπνο συνέδρων

 

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

8:30-9:30 3η συνεδρία – θεωρητικά
10:00 1ο workshop
11:15 – 12:15 4η συνεδρία – εκπαιδευτικά
12:45 2ο workshop
Αναμνηστική φωτογραφία συνέδρων
Ελεύθερος χρόνος
16:00 – 16:45 5η συνεδρία – παρατηρησιακή έρευνα
17:15 – 18:15 6η συνεδρία – αστεροειδείς
18:45 – 19:45 Αφιερώματα
20:00 Κεντρική ομιλία συνεδρίου
21:30 3ο Workshop

 

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

8:30-9:30 7η συνεδρία – εκπαιδευτικά σενάρια, projects
10:00 4ο workshop
11:15 – 12:15 8η συνεδρία – Φωτορύπανση, αστροτουρισμός
12:45 Θεατρικό
14:00 Επιστημονική Επιτροπή – Συμπεράσματα
15:00 Λήξη Συνεδρίου