ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας καλεί τους ερασιτέχνες αστρονόμους, τους συλλόγους και όλους τους φίλους της αστρονομίας να εκθέσουν το έργο τους κάθε μορφής (φωτογραφίες, δραστηριότητες, κατασκευές, παρατηρήσεις κ.ά.) με μορφή εκθέματος είτε σε αναρτημένη μορφή είτε με άλλη μορφή.

Για τη δέσμευση του αντίστοιχου χώρου είναι απαραίτητη η υποβολή της παρακάτω αίτησης εκθέματος.

Προσωπικά στοιχεία υπεύθυνου εκθέματος

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω αίτησης.

Περιγραφή Εκθέματος