Για τον καλύτερο προγραμματισμό των συνέδρων, ανακοινώνουμε τον σκελετό του προγράμματος του συνεδρίου και εντός τον επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί το λεπτομερές πρόγραμμα.