Οι συγγραφείς των εργασιών ενημερώθηκαν σήμερα για το αποτέλεσμα της κρίσης των περιλήψεων από την επιστημονική επιτροπή.