Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να εξοφλείτε το ποσό της εγγραφής στο αστροσυνέδριο με τη χρήση κάρτας στον ιστότοπο.