Έληξε η περίοδος υποβολής περιλήψεων προς κρίση. Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι εισηγητές θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους.