Ενημερώνουμε ότι με τη βοήθεια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα αποκτήσουν DOI και θα καταγραφούν στα διεθνή ακαδημαϊκά ευρετήρια.