Ο ιστότοπος του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας βγήκε στον αέρα! Είναι ήδη ανοιχτές οι εγγραφές και η δυνατότητα αποστολής εισήγησης ή αίτησης εκθέματος.